Paul Langevin – największą wartością jest rozum

V0028151 Paul Langevin. Photograph by Henri Manuel.
Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images
images@wellcome.ac.uk
http://wellcomeimages.org
Paul Langevin. Photograph by Henri Manuel.
Published:  - 

Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Turyści zwiedzający paryski Panteon, w którym znajdują się grobowce najwybitniejszych Francuzów, odnajdą, wśród pochowanych w krypcie naukowców, spoczywającego tutaj Paula Langevina.

Naukowiec żył w latach 1872 – 1946. Jego droga naukowa wiodła poprzez studia na wydziałach fizyki i chemii na École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, następnie był studentem Uniwersytetu Cambridge, by 1902 roku obronić na Sorbonie rozprawę doktorską. Ciekawostką, dotyczącą tego okresu życia genialnego Francuza, jest fakt, iż studiował pod kierunkiem Piotra Curie.

Paul Langevin został profesorem na College de France, a w 1926 roku objął stanowisko dyrektora w miejscu własnych studiów – na École de Physique et Chimie. Ukoronowaniem pracy naukowej stało się wybranie Langevina do Francuskiej Akademii Nauk.

W pracy naukowej Paul Langevin interesował się magnetyzme i ultradźwiękami. Rozważania nad masą atomów zakończyły się sugestią, że różnice miedzy nimi spowodowane są zróżnicowanymi wewnętrznymi energiami wewnątrzatomowymi. Pracował nad spowalnianiem neutronów, co zachodzi w chwili zderzenia z atomami. Dzięki pracom badawczym Paula Langevina powstały pierwsze reaktory badawcze.

Lata I wojny światowej stanowiły badania nad teorią piezoelektryczną, którą zajmował się przed tragiczną śmiercią jego mentor lat studenckich – Piotr Curie. Opierając się na jego teorii oraz własnej pracy naukowej, w 1918 roku zbudował hydrolokator, służący wykrywaniu łodzi podwodnych, oparty na właściwościach ultradźwięków. Urządzenie transmituje ultradźwięki, które po napotkaniu przeszkody, np. łodzi podwodnej, wraca do macierzystego źródła, umożliwiając dokładne określenie napotkanego obiektu.

Paul Langevin walczył z nazistami , popierając różne formy działalności przeciwko rasizmowi i dyskryminacji, zagrażającymi wolności i swobodzie poglądów. Idąc tą drogą, założył w 1930 roku Unię Racjonalistyczną, zrzeszającą najwybitniejszych myślicieli swoich czasów, między innymi Noblistów. Uznając wagę Stowarzyszenia – powołano w Polsce Warszawskie Koło Intelektualistów.

Miłość geniuszy

Naukowiec, Paul Langevin, mąż i ojciec czworga dzieci, związał się z wdową po Piotrze Curie – Marią. Książka Macieja Karpińskiego o dziejach tego związku („Maria i Paul. Miłość geniuszy”), dostarcza współczesnemu czytelnikowi wiedzy o funkcjonowaniu społeczeństwa francuskiego początku XX wieku. Paul Langevin i Maria Skłodowska-Curie stali się przedmiotami bezpardonowych ataków brukowej prasy. Efekt był łatwy do przewidzenia. Maria wycofała się, a Paul, który na jakiś czas usiłował pogodzić się z żoną, ostatecznie związał się z inną kobietą. Następne pokolenia Curie i Langevinów dopisały finał miłosnej historii. Helene Joliot – wnuczka Marii Skłodowskiej Curie oraz Paul Michel Langevin – wnuk Langevina, zawarli związek małżeński, kontynuując również prace naukowe dziadków. Oboje są fizykami jądrowymi.

Dodaj komentarz